ძირითადი გამოცდები

 

26.01.2012      (12:00, თსუ II კორპუსი, ა. თევზაძე)

27.01.2012      (12:00, თსუ II კორპუსი, ა. თევზაძე)

 

დამატებითი გამოცდა

 

25.02.2012      (12:00. თსუ II კორპუსი, გ. მამაცაშვილი)